LES HORTALISSES A L’HORT

La selecció de les hortalisses que es plantarien a l’hort va ser feta per l’Agustí amb alguns suggeriments fets pels nens i les mestres. El jardiner també ens va assessorar sobre la col.locació de les verdures a l’hort i el moment més adequat de fer la plantada o preparar el planter a les classes.