CUC DE TERRA

Català: Cuc de terra     Anglès:  Earthworm    Científic: Lombricus terrestri

Grup: Clitellata

Alimentació

S’alimenten de les partícules orgàniques de la terra que ingereixen en gran quantitat

Característiques

És un cuc de cos allargat que pot arribar  a fer 30 cm tenen un color rosat. Els cucs de terra són molt sensibles a la llum i per això només surten per la nit.

La clitellata és una classe de cucs anèlids caracteritzada per tenir un clitellum  el ‘collar’ que forma un capoll reproductiu durant part del seu cicle vital. D’aquest ordre n’hi ha unes 8.000 espècies.

Cuc de terra