HABITANTS DE L’HORT

Els habitants de l’hort són tots els insectes i animals que viuen en aquest petit entorn . Hem realitzat fitxes tècniques d’alguns dels animals observats.